18. 9. 2020  |  Newsroom

Brněnské výstavy a veletrhy musíme zachránit

Aktuální nedobrý stav, do kterého se dostaly Brněnské výstavy a veletrhy, ne vlastní vinou, ale dopady karanténních protiepidemických opatření,  vyvolal u vedení ČSOK snahy o pomoc a podporu BVV.

Již několik měsíců nemůže BVV organizovat žádnou ze svých tradičnîch výstav a veletrhů. Poslední velikou ranou českému exportu a průmyslu bylo zrušení pořádání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Jestliže by Brněnské veletrhy padly, byla by to nesmírná škoda s negativním ekonomickým dopadem nejen na Brno samotné, ale na celý český export.

Prezident komory se zúčastnil jednání s generálním ředitelem BVV, které zorganizoval a vedl poslanec parlamentu prof. Karel Rais. Obsah jednání se týkal konkretních kroků vedoucích k řešení problémů a pomoci BVV.

Po jednání následovalo setkání poslance parlamentu ČR prof. Karla Raise, v doprovodu prezidenta komory, s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Jedním z projednávaných témat bylo také hledání podpory a zapojení ČMKOS do projektu Chceme zachránit Brněnské veletrhy.

ZPĚT NA SEZNAM