26. 12. 2019

PF 2020

26. 12. 2019

Xuzhou v Praze

Prezident ČSOK v doprovodu vedeni komory a představitelů českého sklářství přijal delegaci z partnerského čínského města Xuzhou ,se kterým komora spolupracuje již čtvrtý rok


V prosinci se v Praze uskutečnila několikadenní  porada vedení komory s moskevskými partnery, na které se plánovaly projekty pro rok 2020.


Komora uskutečnila v listopadu v Českém domě v Moskvě sérii pracovních jednaní s představiteli ruských potravinářských velkoobchodních sítí a velkoobchodů .

Hlavním dlouhodobým cílem komory je vybudování mezinárodního klastru tvořeného ze vzájemně kooperujících obchodních a potravinářských firem, které na korektních a vzájemně výhodných základech budou obchodovat na třetích trzích.

V Moskvě se uskutečnila jednání vedená prezidentem komory na téma spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.