SATRA, spol. s r. o.

Společnost SATRA, spol. s r.o. poskytuje služby v oblasti projektové, konzultační a inženýrské činnosti. Vznikla v roce 1991 z jádra šestého ateliéru Vojenského projektového ústavu v Praze. Od počátku byl kladen důraz na podzemní stavby, zejména s vysokým podílem technologie. Ve své více než dvacetileté historii realizovala společnost SATRA, spol. s r.o. zakázky pro velké tuzemské a zahraniční investory, především pro orgány státní správy a městské samosprávy. Dlouhodobě jsou nejvýznamnějšími klienty Hlavní město Praha a Ministerstvo obrany České republiky.

Vize společnosti

Od založení společnosti v roce 1991 vycházíme z názoru, že kvalitní práce vyžaduje dokonalé technické vybavení, teoreticky zdatné a schopné odborníky se zájmem o specializaci a tomu odpovídající pracovní prostředí. Cílem naší práce je kvalitní dílo. Po celou dobu jeho realizace zaměřujeme k tomuto cíli svoji iniciativu a úsilí. Při realizaci zakázek se snažíme o aktivní přístup. Vždy poskytujeme co nejkomplexnější služby, s důrazem na vysokou úroveň kvality. Zakázka je pro nás víc, než jen obchodní případ; svou práci chápeme jako závazek k úspěšnému dokončení stavby. Naše práce nekončí odevzdáním projektu, ale až po kolaudaci a uvedení díla do provozu.

Profil společnosti

Společnost se významnou měrou podílí na přípravě a realizaci staveb nadřazené komunikační sítě v Praze. Byla koordinátorem stavební a technologické části při dostavbě a postupném zprovoznění Strahovského automobilového tunelu, poté projektantem ražených částí a technologického vybavení tunelu Mrázovka. Nyní je společnost SATRA, spol. s r.o. koordinátorem projektové přípravy a projektantem Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka, Tunelového komplexu Blanka. Podílí se na projektech východní části Městského okruhu a Libeňské spojky, Radlické radiály a dalších významných dopravních staveb nejen v hlavním městě.

Spektrum referencí společnosti SATRA, spol. s r.o. za uplynulých dvacet let je ale mnohem širší. Díky kontinuitě s činností Vojenského projektového ústavu máme v týmu několik specialistů, kteří se podíleli na projektech pražského metra včetně ochranného systému, nebo na přípravě speciálních armádních objektů. Dále jmenujme například továrnu Panasonic v Plzni, generální rekonstrukci budovy Českého rozhlasu, přestavbu objektu Generálního štábu v Praze a dostavbu Archivu hlavního města Prahy. V portfoliu zakázek naleznete také stavby speciální, jako jsou například pražské kolektory, výstavba záložního centra ČNB, řada zakázek pro resort obrany, nové Multifunkční operační středisko na Malovance nebo zpracování bezpečnostní dokumentace většiny silničních tunelů v České republice.

Jsme aktivní součástí řady národních i mezinárodních odborných organizací.

Podrobnější informace naleznete na www.satra.cz.

Kontakt

SATRA, spol. s r. o.
Sokolská 32, 120 00, Praha 2
Česká republika

Telefon:     +420 296 337 111
Fax:             +420 296 337 100
E-mail:        satra@satra.cz
Web:           www.satra.cz

 

 

 

 

Přílohy:

cze-predstaveni.pdf (377 kB)

cze-profil.pdf (3443 kB)

Mapa stránek Napište nám RSS Kde nás najdete

© 2019 ČSOK  |  Redakční systém i-servis.cz