PROJEKT FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

 

ČSOK obchodní komora ve spolupráci se svým smluvním partnerem Profi Nemovitosti zahájila projekt makléřské a developerské činnosti jak na území České republiky, tak v Řecku.

 

Česká republika

 

V České republice , zejména v Praze a v bezprostředním okolí Prahy vyhledáváme vhodné nemovitosti pro rekonstrukci a následný prodej. Jedná se o půdní prostory, kde jde rychle a technicky bezproblémově budovat malometrážní byty,které jsou dnes v Praze velmi vyhledávané. Dále se jedná o bytové domy s minimálně 10 a více byty  s možností půdní vestavby. V okolí Prahy ,které je napojeno MHD na městský dopravní systém vyhledáváme bytové domy s větší parcelou,která dává možnost další výstavby. Také vyhledáváme stavební pozemky pro bytovou výstavbu se speciálním určením pro seniory.

Naše skupina také realizuje účast v akcích volných bytů.

 

Pro výše uvedené aktivity hledáme investiční partnery, kterým za krátkodobě vložené prostředky  do projektu garantujeme 10% výnos z vložené částky!

 

1.     Výběr nemovitosti a rozhodovací procesy

 

Vše při maximalně ekonomické bezpečnosti zapojených investorů. Vhodné nemovitosti vybírá zkušený a kvalifikovaný tým specialistů na nemovitosti a zejména jejich prodej. Vždy od počátku posuzujeme zejména atraktivnost nemovitosti a její dislokace z pohledu jejího rychlého a nekomplikovaného prodeje. Samozřejmostí je posudek odborného technického týmu,který vyhodnotí rozsah a náročnost přestavby včetně časového limitu přestavby. Současně od samého počátku prověřujeme reálnost rychlého získání stavebních povolení,vstřícnost dotčených institucí, které se budou vyjadřovat ke stavebnímu řízení a dalších subjektů i osob z řad sousedů. To vše vedeme v patrnosti s vážně se těmito otázkami zabýváme,aby v průběhu procesu nedošlo ke zdržení nebo vícenákladům.

Ke každému záměru zakoupení vybrané nemovitosti zpracováváme studii proveditelnosti,kde jsou všechny aspekty shrnuty.

Součástí studie proveditelnosti je i plán očekávaného výnosu.

 

2.     Ekonomická bezpečnost vkladu investora

 

Investor, který se rozhodl zhodnocovat své finanční prostředky prostřednictvím PROJEKTU FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ  obdrží návrh smlouvy ,která bude řešit jehofinanční vklad. Bodle české respektive evropské legislativy se bude jednat o tzv. SMLOUVU O PŮJČCE. Vklad investora bude garantován zástavním právem na konkrétní nemovitosti na kterou bude za podmínek uvedených ve smlouvě vkládat své finanční prostředky.

 

Zástavní právo slouží k zajištění dluhu pro případ, že by dlužník nebyl schopen včas a řádně splácet své dluhy.Při koupi nemovitosti , na kterou investor bude poskytovat své finanční prostředky ,bude do katastru nemovitostí do spisu kupované nemovitosti zapsáno zástavní právo jmenovitě na investora a to ve výši poskytnutých prostředků včetně 10% slíbeného výnosu. Tím okamžikem není možné nemovitost prodat aniž by investor nebyl vyplacen. Státní katastr nemovitostí ze zákona takový převod bez potvrzení úhrady dluhu dlužníkovi neučiní.

 

Vklad investora bude časově omezen. Plánujeme vždy na 10 maximálně 12 měsíců. Pokud bychom vklad investora vraceli dříve než za 10 – 12 měsíců,tak v žádném případě nebude nijak krácen o svůj výnos. Vždy obdrží minimálně 10%. Zkrácení termínu vrácení vkladu budeme používat v případě,kdy bychom měli společně zájem vložit prostředky investora do dalšího projektu.  Plánujeme zkracovat doby vkladu a vrácení vložených prostředků investorem na minimum,aby bylo možné realizovat větší počet prostředků.

 

 

3.     Jak vstoupit do PROJEKTU FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

 

Zájemce – investor zváží jestli má zájem o takový druh podnikání – investování. Rozhodne se jakou částku bude připraven na základě smluv do projektu schopen a ochoten poskytovat. Částka by neměla být měeší než 3 milony Kč .

V případě, že se investor rozhodne se zapojit do projektu a má k dispozici 3 miliony Kč,tak od naší skupiny obdrží návrh smlouvy,která bude řešit bezpečnost jeho vložených prostředků – jedná se o smlouvu o půjčce, jak výše popisujeme. Po vzájemném odsouhlasení obsahu smlouvy bude naší skupinou předložen konkrétní projekt k profinancování. Po seznámením se s projektem a konkrétní nemovitostí a po investorově odsouhlasení projektu bude podepsána smlouvy o půjčce a složeny prostředky a vše se začne odvíjet podle smlouvy a výše uvedeného popisu.

 

 

 

ČSOK

Václavské náměstí 66

110 00 Praha 1

Tel.: +420 - 296 348 804

Fax: +420 - 222 211 327

e-mail: csok@csok.cz

Mapa stránek Napište nám RSS Kde nás najdete

© 2019 ČSOK  |  Redakční systém i-servis.cz