PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA DELEGACE ČSOK V XUZHOU

8. 4. 2018

Ve dnech 26.-28.března 2018 navštívila delegace ČSOK pracovně proviční čínské město Xuzhou. Jedná se o 10 milionovou metropoli ,která leží v provincii Jiangsu. S municipální vládou je ČSOK v pravidelném kontaktu od roku 2016, kdy také město navštívil prezident komory s poslankyní a předsedkyní výboru pro vzdělávání vědu a výzkum Vlastou Bohdalovou.

V delegaci byli účastni například představitelé Parlamentu ČR  - prof. Karel Rais,poslanec a místopředseda parlamentního výboru pro vzdělávání ,vědu a výzkum, prof.Petr Štěpánek ,rektor Vysokého učení technického  Brno , Jihočeskou univerzitu České Budějovice reprezentoval děkan pedagogické faktulty Michal Vančura a dále byli účastni další profesoři, děkani a proděkani univerzit z Brna, Českých Budějovic a Prahy.  

O početnou delegaci se staral komorový tým složený ze stálého představitele ČSOK v Číně a delegátky jako technického asistenta delegace a v čele s prezidentem komory a viceprezidentkou pro vzdělávání,vědu a výzkum Vlastou Bohdalovou.

Česká delegace byla přijata na nejvyšší úrovni hlavou municipální vlády panem  Xu Donghai a ministrem zahraničích věcí Xuzhou panem Wang Lianynum.

Uskutečnila se řada setkání a jednání . Hlavním bodem programu bylo pracovní přijetí na technické univerzitě Xuzhou ,kde proběhla jednání mezi představiteli českého a čínského univerzitního školství. Česká delegace měla možnost se podrobně seznámit se širokou nabídkou technické univerzity Xuzhou. Výsledkem byla dohoda mezi českými a čínskými partnery ,že bude navázána dlouhodobá smluvní spolupráce mezi univerzitami zaměřená zejména na výměnné studijní pobyty studentů a pedagogů. Dalším konkrétním bodem na kterém se účastníci delegace s čínskou stranou dohodli bylo uspořádání vzdělávací mezinárodní konference ve druhé polovině 2018 v Xuzhou.

Součástí pracovního programu jednání v Xuzhou byly také prezentace podnikatelských projektů a nabídek, které komora přivezla sebou. Turistický ruch, pořádání svatebních pobytů čínských novomanželů v ČR nebo projekt Senior Resort and Longevit a samozřejmě nabídka českého průmyslu a produktů českých firem, které komora zastupuje.

Vyvrcholením pracovního pobytu české delegace v rámci komorové mise do Xuzhou bylo schválení konkrétních bodů municipální vládou Xuzhou o spolupráci s českými partnery.

Na závěrečném jednání, kterému  za čínskou stranu předsedal ministr zahraničních věcí Xuzhou pan Wang Lianynum  byla česká delegace seznámena s usnesením vlády Xuzhou, které bylo přijato ve věci spolupráce s Českou republikou.

-         Jediným a hlavním prostředníkem a organizátorem spolupráce mezi čínskou a českou stranou byla určena ČSOK

-         Technická univerzita Xuzhou je zmocněna ke spolupráci s VUT Brno na výměnný studijních pobytech studentů a pedagogů včetně uspořádání mezinárodní konference v Xuzhou na podzim 2018

-         Vláda Xuzhou projevila vážný zájem o navázání družebních vztahů s městem Brno a za tímto účelem v červnu 2018 navštíví Brno zástupce hlavy vlády Xuzhou

-         Vláda Xuzhou vyšle do ČR v září 2018 obchodní a ekonomickou delegaci pod vedením místopředsedy parlamentu Xuzhou s cílem navázat za pomoci ČSOK obchodní kontakty

 

 

  »  Aktuality
Mapa stránek Napište nám RSS Kde nás najdete

© 2018 ČSOK  |  Redakční systém i-servis.cz