POZVÁNKA NA MISI DO ČERNÉ HORY

22. 8. 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na oficiální misi do Černého Hory, kterou pořádá naše obchodní komora ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky v Černé Hoře ve dnech 17.-20.září 2018.

Od října 2017 ,kdy Česká republika otevřela velvyslanectví ČR v Černé Hoře a nastoupil první velvyslanec ČR Mgr. Karel Urban na velvyslanectví do Podgorici ,zahájila naše obchodní komora intenzivní spolupráci zaměřenou na otevření vstupu pro český průmysl  na černohorský trh s cílem získání konkrétních zakázek pro české firmy. Snahou je využít mimořádně příznivé situace na tomto dynamicky se rozvíjejícím se trhu ,kterou nastartovala skutečnost potvrzení vstupu Černé Hory v roce 2025 do Evropské unie.

 

Zaměřili jsme se v první etapě především na komunální infrastrukturu. Tzn . Energetiku a teplo  , vodovody a kanalizace, likvidace odpadu ,obnovitelné zdroje  ( solár,vítr,vodní ) ,ale také e-government,cestovní ruch, vzdělávání  ,zdravotnictví atd.atd.

 

Černá Hora dle oficiálního vyjádření Evropské komise má v roce 2025 vstoupit jako řádný člen do EU. Nastartovali se všechny předvstupní a vstupní  jednání tak jak je zná Česká republika ze své zkušenosti .Byla již otevřena i kapitola 27. , která se týká právě infrastruktury.

Například do roku 2025 plánuje ME utratit 1,4 mld. euro jen na stavbu čističek, kanalizace a sanaci znečištěných území !

V červnu letošního roku se uskutečnila úspěšná mise pořádaná naší komorou ve spolupráci a za účasti Velvyslanectví ČR v Černé Hoře.

Program mise se uskutečnil jak v hlavním městě Podgorica, tak v dalších městech jako například Niksič,Cetinje nebo Danilovgrad,kde se uskutečnila pracovní jednání s primátory a měst a jejich spolupracovníky.

V Podgorici se uskutečnila jednání s představiteli ministerstev udržitelného rozvoje a turismu ,ale také s funkcionáři ministerstva ekonomiky atd..

Bylo dosaženo konkrétních dohod o spolupráci a zapojení českých firem do obnovy a budování černohorské ekonomiky ve všech oblastech státu. V průběhu období od uskutečnění první mise vedla komora i zejména velvyslanec ČR řadu jednání ,která měla za úkol se posunout dál ke konkrétním výsledkům. ČSOK se také v červenci setkala s City Managerem Podgorice v Praze ,kde proběhla jednání týkající se konkrétních možností pro české firmy na obnově infrastruktury hlavního města. 

Partneři potvrdili, že oblast komunální infrastruktury a životního prostředí patří v Černé Hoře k aktuálním prioritám především v souvislosti s otevřením kapitoly č. 27. Dále uvedli, že se Černá Hora  bude soustředit zejména na  

1) sanace ekologických zátěží

2) čištění odpadních vod resp. výstavbu čističek odpadních vod

3) na budování nové infrastruktury související s odpadovým hospodářstvím (např. budování recyklačních dvorů) , spalovny odpadu atd.

4) zlepšení čistoty ovzduší (zejména město Pljevlja a ekologickou rekonstrukci 1. bloku tamní termoelektrárny)

5) energetika a výroba tepla,kotelny, EPC- úspory energie ve veřejné správe ( městské sítě,osvětlení,informační systém) atd.

6) další specializace : elektronická administrativa státu ( e-government), Smart City

7) dopravní infrastruktura, technologie ,stroje a zařízení – budovaní a opravy dopravní infrastruktury

8) zdravotnictví

9) vzdělávání a meziuniverzitní spolupráce

9) další dle potřeb a nabídky  českých firem

 

 Vedle projektů ,které požadují centrální úřady a ministerstva černohorské vlády nám generální ředitelka Ivana Vojinović  zabezpečila, že Ministerstvo udržitelného rozvoje   oslovilo také jednotlivé kraje (opštiny) a zmapovalo jejich potřeby i připravované projekty (včetně informací o termínech a podmínkách vypisovaných tenderů). To vše a mnoho dalšího bude obsahem pracovního programu v září v Černé Hoře.

 

Ve dnech 17.-20.září 2018 se uskuteční druhá oficiální mise představitelů českého průmyslu do Černé Hory. Akce má nejvyšší prioritu a je pořádána ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky, resortními ministerstvy Černé Hory a opštinami . Program mise se bude skládat s jednotlivých setkání a jednání s představiteli zejména ministerstva životního prostředí a ministerstva udržitelného rozvoje , ministerstva pro evropské záležitosti a dalšími ministry a  partnery, kterým se účastnící mise odprezentují. Zároveň bude zahájeno jednání o spolupráci a zapojení českého průmyslu do obnovy a budování infrastruktury podle standardů EU a získání informací o plánovaných prioritních infrastrukturních projektech ,které plánují města Nikšič,Cetinje a Danilovgrad. Účast v misi je zároveň návrhem na spolupráci a vytvoření pracovní skupiny  firem, kterou bychom představíme na jednání v září v Podgorici.

 

V případě vašeho zájmu o spolupráci s naší obchodní komorou na projektu vstupu a získání zakázek v Černé Hoře a účasti v rámci  české pracovní skupinu skládající se z odpovídajících firem, které se do výše uvedených projektů zapojí a budou se aktivně jednání a všech potřebných činností účastnit  v Černé Hoře, Vás žádáme o vyplnění přiložené přihlášky a zaslání nejpozději do 23.srpna 2018 na náš email : sekretariat@csok.cz

 

 

Těšíme se na spolupráci a vaši účast v misi

 

S pozdravem

 

Jiří Nestával

Prezident komory

  »  Aktuality
Mapa stránek Napište nám RSS Kde nás najdete

© 2019 ČSOK  |  Redakční systém i-servis.cz