MISE ČSOK DO ČÍNSKÉHO SUQIAN

11. 4. 2018

Město – prefektura Suqian je moderní dynamicky se rozvíjející 5 milionová metropole, kde ČSOK začala otevírat první kontakty již v únoru 2016. Již v listopadu téhož roku přiletěla delegace ČSOK pod vedením prezidenta komory a poslankyně Parlamentu ČR Vlasty Bohdalové do Suqian, kde započaly první rozhovory o konkrétních možnostech spolupráce. Již tehdy se začalo jednat o spolupráci v oblasti vzdělávání, péče o seniory nebo obchodu.

Prvními partnery z české strany byla Jihočeská univerzita České Budějovice, komorový klastr Senior Resort and Longevity nebo společnost Medicprogress.

Postupně se pod vedením komory začaly upřesňovat další a další detaily mezinárodní spolupráce. Vyvrcholením byla návštěva oficiální delegace vedené prezidentem komory a poslancem Parlamentu ČR prof. Karlem Raisem. Reprezentativní složení delegace ,kterou tvořili nejvyšší představitelé na úrovni rektorů, děkanů a profesorů českých univerzit doplňovali představitelé podnikatelských struktur z České republiky reprezentující například cestovní ruch, péči o seniory nebo průmysl.
Komorová delegace byla v Suqian přijata na nejvyšší úrovni vedením municipální vlády. Atmosféra byla po celou dobu pobytu české delegace v Suqian více než vřelá. 2 roky spolupráce komory s představiteli Suqian byly hlavním  akcelerátorem přátelství.

Úvodním bodem programu delegace ihned po příjezdu do Suqian bylo vysazení stromu přátelství v městském parku jako symbol úcty k České republice a ČSOK.

Následovala prezentace projektů předložených komorou jako například cestovní ruch a možnost pořádání svatebních pobytů v ČR, program Senior Resort and Longevit nebo nabídka společnosti TUTOR, Medicprogress, TDZ atd..

Čínská strana naopak předložila požadavek na pomoc a spolupráci, při vybudování expozice výroby foukaného skla a tradiční výroby lustrů v nově budovaném muzeu skla v Suqian.

Další blok pracovního programu byl věnován pracovní konferenci, kterou uspořádal Univerzita Suqian za účasti celé skupiny ředitelů suqianských středních škol. I na této univerzitě došlo ke konkrétním dohodám o spolupráci s českými partnery o pořádání výměnných studijních pobytů, stáží, letních studentských táborech nebo spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Hlavním partnerem pro Univerzitu Suqian se stala Jihočeská univerzita České Budějovice. V říjnu letošního roku se uskuteční v Suqian mezinárodní konference, kterou ve spolupráci s ČSOK budou pořádat Jihočeská univerzita České Budějovice a Univerzita Suqian.

Česká delegace zasadila strom přátelství  v městském parku v Suqian

Krása rozkvetlých městských parků v Suqian.

Delegace u Dračího jezera v Suqian

Konference na Univerzitě Suqian

Z přátelského závěrečného setkání české delegace s představiteli Univerzity a města Suqian

  »  Aktuality
Mapa stránek Napište nám RSS Kde nás najdete

© 2018 ČSOK  |  Redakční systém i-servis.cz