AKTUÁLNÍ PROJEKTY KOMORY NA RUSKÉM TRHU

19. 11. 2018

V říjnu a listopadu se uskutečnilo několik pracovních cest vedení komory do Ruské federace. Cílem všech jednání je podpora exportu, zapojení průmyslu do společných projektů na třetích trzích, vzdělávání, meziuniverzitní spolupráce a přednášková činnost.

Modernizace vodovodů a kanalizací , budování čističek odpadních vod, ale i
návrat ke staronovému projektu modernizace českých tramvajích byla hlavní
témata jednání.
Novou aktivitou, se kterou komora úspěšně působí na ruském trhu je
přednášková činnost . Již po několikáté v letošním roce prezident komory
přednášel na půdě Moskevské státní univerzity nebo státní akademie generální
prokuratury Ruské federace.
Na prosinec se připravují další cesty a jednání do Moskvy a Permského kraje.
Je bezpodmínečně nutné hledat v době očekávaného poklesu exportu
standardního sortimentu automobilového průmyslu nové možnosti, jak naplnit
exportní plán českého průmyslu a hledat nové perspektivní zákazníky a trhy.

  »  Aktuality
Mapa stránek Napište nám RSS Kde nás najdete

© 2019 ČSOK  |  Redakční systém i-servis.cz